Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/168736d1513630896-remove-link-state-power-management-power-options-windows-10-a-add_link_state_power_management_to_power_options.reg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy