Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.panosfx.com/free-photoshop-actions

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy