Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy