Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-flight-simulator-standard-preorder/9nxn8gf8n9ht?activetab=pivot:overviewtab

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy