Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=40779

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy