Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.microsoft.com/vi-vn/p/microsoft-wireless-display-adapter/9wzdncrfjbb1?activetab=pivot:overviewtab

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy