Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.icloud.com/shortcuts/370ecc2f18d04eec8d2cf40388a9b817

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy