Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hackster.io/mohamedemam0/windows-10-iot-core-reading-heart-rate-pulses-e3af03

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy