Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.hackster.io/HappyZhang/windows-10-iot-project-lcd1602-4-8-data-line-connection-c410aa

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy