Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.facebook.com/search/groups/?q=tech%20support

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy