Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.evilfingers.com/tools/enabler.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy