Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-COMM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy