Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.drivethelife.com/thankspage/Driver%20Talent.html?d=https://www.drivethelife.com/download/driver-talent.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy