Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.deviantart.com/popular-all-time/?section=&global=1&q=photoshop+actions

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy