Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy