Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy