Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.google.com/takeout/?pli=1#custom:reader

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy