Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.apkmirror.com/?s=google+play+services&post_type=app_release

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy