Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.advanced-ip-scanner.com/download/Advanced_IP_Scanner_2.5.3646.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập