Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.amazon.com/Competing-Against-Time-Time-Based-Competition/dp/0743253418?ie=UTF8

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy