Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman/Tips_and_tricks#Graphical

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập