Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://wbillpay.verizonwireless.com/vzw/nos/uc/uc_spam_control.jsp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy