Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ungoogled-software.github.io/ungoogled-chromium-binaries/releases/debian/stretch_amd64/68.0.3440.106-1

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy