Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ungoogled-software.github.io/ungoogled-chromium-binaries/releases/windows/64bit/67.0.3396.87-3

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy