Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://tools.google.com/dlpage/japaneseinput/eula.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy