Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://tails-mirror.profszone.xyz/tails/stable/tails-amd64-3.9/tails-amd64-3.9.iso

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập