Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://windows.microsoft.com/en-us/hotmail/home

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy