Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/eBaySampleSpoofs/http^^^flashca88.flashhost.com^^.ebayDLLupdate^update.php.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy