Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/AOLSampleSpoofs/http^^^pagerealm.com^ooo1^login.html.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy