Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sugarcrm.com/crm/download/sugar-suite.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy