Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sevenforums.com/tutorials/6552-windows-mobility-center-enable-desktop-computer.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy