Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sevenforums.com/tutorials/11738-thumbnail-previews-enable-disable.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy