Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sevenforums.com/attachments/tutorials/172066d1314299699-windows-mobility-center-enable-desktop-computer-enable_desktop_wmc.reg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy