Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.restore-iphone-data.com/download/mobile-phone-transfer-for-mac.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy