Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.r-tt.com/downloads/rli_en_4.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập