Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy