Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.mythtv.org/news/138/MythTV%200.23%20Available

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập