Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoftelearning.com/eLearning/gotoResource.aspx?resourceId=ebfdadfd-8be3-4440-9c13-f2ed8d5f525a&language=en-US&country=US&locale=en-US&style=technet

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy