Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoftelearning.com/eLearning/gotoResource.aspx?resourceId=8c9ecb20-1ff8-4980-930b-f887be533f4b&language=en-US&country=US&locale=en-US&style=technet

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy