Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoftelearning.com/eLearning/gotoResource.aspx?resourceId=5f6b1b31-6076-4486-8379-6ac6b6653739&language=en-US&country=US&locale=en-US&style=technet

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy