Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoftelearning.com/eLearning/gotoResource.aspx?resourceId=25503c0f-fbba-4db5-a364-47d363c151d9&language=en-US&country=US&locale=en-US&style=technet

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy