Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/windows/buy/offers/pre-order.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy