Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/RootkitRevealer.mspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập