Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=2&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3df587370c-fdae-4ede-b528-ac58031a5dff%26DisplayLang%3den

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập