Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=1&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466%26DisplayLang%3den

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập