Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=4&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d3a1166e6-5e9e-4e73-bcd4-28eca6ece877%26DisplayLang%3den

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy