Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=1b3c76d5-fc75-4f99-94bc-784919468e73&displaylang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy