Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=49ae8576-9bb9-4126-9761-ba8011fabf38&displaylang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy