Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=983b941d-06cb-4658-b7f6-3088333d062f

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy