Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2913E229-49C1-4AB8-81E1-71A048106429&displaylang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy